(067) 443-28-63

(067) 328-70-78

(099) 637-17-79

RU
Бетон і будівельні матеріали з доставкою по Києву

Приготування бетонної суміші та її властивості

Запроектований номінальний склад, перерахований на виробничий зі; ставши бетонної суміші, передають на завод для виготовлення виробів або конструкцій. На бетонному заводі відповідно до заданого складом проводиться дозування шляхом відважування (рідше об’ємного відмірювання) прийнятих вихідних матеріалів — цементу,

Бетонозмішувач стаціонарний

Рис. 1.4. Бетонозмішувач стаціонарний:

/ — Бункер; 2 — барабан; 3 — вигрузочное відділення піску, щебеню, води та ін

Дозування здійснюють за допомогою автоматичних, рідше ручних дозаторів. Порції матеріалів за проектним складу направляють до бетонозмішувальні машини з примусовим або вільним (гравітаційним) змішуванням отдозірованних матеріалів. Ємності бетонозмішувачів коливаються від 100 до 250 л у пересувних (рис. 1.3) і від 250 до 4500 л в стаціонарних установках (мал. 1.4). Чим менше рухомими, жорсткими очікуються суміші, тим доцільніше використовувати примусове перемішування, що здійснюється з допомогою протиточних або роторних бетонозмішувачів. Головним змішувальних органом в них служать лопаті або лопатки, а суміш розміщується в горизонтальних шальках при періодичному випуску суміші або в циліндричних барабанах — при безперервній дії змішувача. Бетонозмішувачі безперервної дії мають велику продуктивність (до 120 м3 / ч) і меншу питому витрату електроенергії, ніж бетонозмішувачі періодичної дії.

При виготовленні дрібнозернистих і піщаних бетонних сумішей нерідко використовують і інші види змішувачів, наприклад шнекові з приводним горизонтальним валом, розміщеним уздовж лотка, або струменеві безперервної дії з перемішуванням в киплячому »шарі в зоні електричного поля у зустрічних потоках протилежно направлених струменів стисненого повітря. Процесі дозування, завантаження і перемішування контролюють електропневматичний системою, особливо на стаціонарних заводах.

Добре перемішана, однорідна бетонна суміш вивантажує, ся в бункер або транспортну ємність (автомобільні вагонетки бадді, бетононасоси, трубопроводи та ін.) Якщо суміш має високу пластичність, то в шляху проходження до місця її укладання передбачаються спеціальні заходи для запобігання розшаровування, наприклад додаткове перемішування або транспортування сухої суміші з внесенням розрахункової порції води в шляху проходження до об’єкта, введення додаткових речовин — мінеральних, пластифікуючих і ін

При виході з змішувального апарату фактичний обсяг бетонної суміші значно менше суми обсягів застосовуваних матеріалів, як компонентів суміші. Так, якщо суму обсягів вихідних сухих матеріалів бетонної суміші позначити як x + y + z, то фактичний обсяг (Кб) бетонної суміші складе Кб = r (x + y + z), де р <1 називається коефіцієнтом виходу бетону. Залежно від складу бетону коефіцієнт виходу коливається в межах від 0,55 до 0,75. Таке зниження фактичного обсягу бетону в порівнянні з сумою обсягів сухих матеріалів пояснюється тим, що частина піску і тим більше цемент розміщуються в міжзернових просторі крупного заповнювача. При призначенні ємності бетонозмішувача необхідно приймати не менше суми обсягів сухих матеріалів, тобто (x + y + z) літрів, так як що надходять сухі матеріали займають до перемішування обсяг, майже рівний сумі їх обсягів окремо. З урахуванням коефіцієнта виходу розраховують кількість (п) замісів на бетонозмішувач даної ємності (а) для отримання певної кількості бетонної суміші (В), а саме: п = В / (га).

Подібно до інших конгломератні сумішей, бетонна представляє собою дисперсних систем, в якій в ролі дисперсійного середовища виступає цементне тісто, а твердої дисперсної фазою є механічна суміш дрібних і крупних заповнювачів. Якщо при необхідності в бетонну суміш було додано порошкоподібний наповнювач або іншої мікродісперсний компонент, розчинна або нерозчинний у воді, то вони, будучи за розміром частинок порівнянними з частинками цементу, відносяться до дисперсійному середовищі. Зрозуміло, що це середовище є мікрогетерогенних, тому після твердіння в бетоні вона утворює цементний камінь складного складу, званий, за висловом проф. В.Н. Юнга, мікробетоном. На стадії проектування складу бетонної суміші передбачається, щоб всі компоненти в бетонній суміші знаходилися на якомога більш малих відстанях один від одного, з тим щоб на мікро-і макрорівнях повніше виявлялися внутрішні сили взаємодії частинок. Особливо важливо, щоб була забезпечена оптимізація структури бетонної суміші, при якій цементне тісто утворює безперервну просторову сітку (матрицю) в суміші при мінімальному відносно маси рідкої (В) і твердої (Ц, Т) фаз (В / Ц або В / Т) і прийнятих технологічних умовах виробництва і застосування бетонної суміші. Якщо зниження цього фазового відносини продовжити, то неминуче освіта дискретності / переривчастості) плівки водного середовища на високорозвиненої поверхні частинок цементу та інших мікронаполнітелей. Оптимізація полягає і в тому, що отримана бетонна суміш однорідна по просторовому розташуванню в ній мікро-і макрочасток. Крім того, заповнювачі утворюють досить щільну суміш, що бажано для зниження витрати в’яжучого речовини і вартості бетону.

Бетонна суміш направляється для формування з неї виробів або конструкцій (монолітних або збірних). Якщо параметри подальших технологічних операцій (транспортування, формування, ущільнення) з бетонною сумішшю були враховані на стадії проектування її складу, то ці операції не викликають будь-яких несподіванок у поведінці суміші. Вона транспортується, без розшаровування і розривів у потоці, формується і ущільнюється без необхідності збільшення або зниження інтенсивності механічних впливів, крім тих, які були враховані на стадії проектування складу бетонної суміші. Мінімум несподіванок виникає на стадії тепловологісної обробки відформованих виробів і конструкцій, оскільки реальні її режими були по можливості враховані на стадії проектування складу бетону.

Однак у виробничих умовах завжди можливі відхилення від технологічних параметрів і режимів, прийнятих при проектуванні складу суміші. У результаті таких відхилень бетонна суміш може виявитися недостатньо рухомий і удобообрабативаемой на який-небудь стадії виробничого циклу. Особливо важливо мати рухомі суміші при виготовленні армованих виробів. Щоб зменшити пов’язані з цим технологічні дефекти у виробах (конструкціях), контролюють реологічні характеристики бетонної суміші. Найпростішими і мають, певною мірою, фізичний зміст реологическими характеристиками на виробництві та в лабораторіях прийняті в даний час рухливість і жорсткість бетонної суміші, побічно відображають її в’язкі властивості. Якщо показники цих властивостей підтримувати в заданих межах допустимих відхилень, технологічний процес виготовлення виробів (конструкцій) виявиться нормальним і бездефектних.

Рухливість відображає здатність бетонної суміші, якою бьша попередньо надано деяка умовна форма, наприклад правильного усіченого конуса, деформуватися під впливом власної ваги, розпливаючись або осаджуючи і набуваючи іншу форму або зберігаючи її при інших розмірах. Рухливість бетонної суміші вимірюють за допомогою стандартного металевого конуса (рис. 1.5), що заповнюють випробуваної сумішшю з пошаровим ущільненням. При обережному підйомі металевої форми бетонний конус осаджується під власною вагою. Якщо величина осадки конуса знаходиться в межах 2-4 см, то суміші відносять до малорухливим, 4-12 см — до рухомих і більше 12 см — до текучим (литим). При осаді конуса, що дорівнює нулю, суміш — жорстка, і тоді її легкоукладальність оцінюється за допомогою спеціального приладу для визначення умовного показника жорсткості.

Жорсткість бетонної суміші характеризують тривалістю (с) вібрування на стандартній віброплощадці (частота коливань 3000 коливань в хвилину, амплітуда коливань — 0,5 мм), необхідного для вирівнювання та ущільнення попередньо відформованої конуса бетонної суміші в приладі для визначення жорсткості (рис. 1.6). Циліндричне кільце приладу, внутрішній діаметр якого 240 мм, встановлюють і жорстко закріплюють на лабораторній віброплощадці. У кільце вставляють і жорстко закріплюють стандартний конус висотою 200 мм, що заповнюють бетонною сумішшю в установленому за стандартом порядку і після цього знімають. Диск приладу за допомогою штатива опускають на поверхню відформованої конуса бетонної суміші. Потім одночасно включають віброплощадку і секундомір і спостерігають за вирівнюванням і ущільненням бетонної суміші в циліндрі. Секундомір зупиняють, як тільки почнеться виділення цементного тіста з двох отворів диска.

Прилад для визначення рухомості бетонної суміші

Рис. 1.5. Прилад для визначення рухомості бетонної суміші (стандартний конус):
а — осідання конуса, см

Тривалість віброущільнення є характеристикою жорсткості бетонної суміші. З метою більшої точності вимірювання твердості з однієї проби бетонної суміші обчислюють середнє двох визначень.

Прилад для визначення жорсткості бетонної суміші

Рис. 1.6. Прилад для визначення жорсткості бетонної суміші: 7 — форма; 2 — упори для кріплення конуса; 3 — конус; 4 — воронка; 5 — штанга. 6 — втулка; 7 — втулка для кріплення дис ‘ка; 8 — диск з шістьма отворами; 9 «» штатив; 10 — затискач штатива

До особливо жорстким відносять суміші при часі вібрації 13 с і більше, до жорстких — 5-12 с, до малорухливим — менше 5 с.

Показники рухливості і жорсткості призначають з урахуванням густоти розташування арматури, характеру вироби, засобів ущільнення та ін Так, наприклад, при виготовленні тонкостінних конструкцій густоармованих осадку конуса беруть 4-6 см, а при транспортуванні суміші по трубах за допомогою насосних установок показник рухливості збільшують до 8-10 см

Регулювання зазначених реологічних характеристик бетонної суміші досягається правильним проектуванням складу, а при необхідності — введенням в суміш пластифікуючих та інших хімічних добавок. Їх кількість суворо обгрунтовується, оскільки воно впливає на проектний склад бетону.